A Spirit Flow® rendszere és az energia-programozás

Kétségtelen tény, hogy az utóbbi időkben egyre több ember ébredt rá arra, hogy saját sorsáért ő maga a felelős. Nem hibáztathatja a körülményeket. Nagyot léptünk előre az önismeret terén, de vajon van-e mód arra, hogy a körülményeket mi befolyásoljuk? Lehetséges-e, hogy a gondolatainkkal megváltoztassuk a világot?

Az emberek ősidők óta hittek abban, hogy a mágusok különleges képességekkel rendelkeznek és képesek befolyásolni az eljövendő eseményeket. A különböző mágikus szertartások is ezt a célt szolgálták. Az esőcsinálás, a szerelmi oldások és kötések, de akár a betegségekből való kigyógyítás is a kiválasztottak eszköze volt. A XX. század vége felé megjelenő új ezoterikus irányzatok elterjedésével egyre több ember tanulta meg ezeknek a folyamatoknak az elsajátítását. A tudomány felfedezte a kvantumfizikát és már tudományosan bizonyította ennek a titokzatos erőnek a működését. Sokan sajátítottuk el a „hétköznapi mágiát” és tettünk szert olyan képességekre, amelyekre csak áhítoztunk annak idején.

Átalakíthatjuk-e saját valóságunkat? Befolyásolhatjuk-e a környezetünket olymódon, hogy a céljainknak megfelelően történjenek meg események? Kell ehhez valami különleges tulajdonsággal rendelkeznünk?

A választ a kérdésekre az energia-programozásban találjuk. Az energia-programozás azt jelenti, hogy megtanuljuk információkkal átalakítani a valóságot.

Hogyan? Nem kell különleges képességekkel rendelkeznünk, de ismeretekkel és információkkal igen. Az emberi kapcsolatok egyben „energia-párbajok” is. Egyre inkább felismerjük, hogy az egymás közötti kommunikáció nem elsősorban szavakkal zajlik, hanem egy sajátos energianyelvet is használunk. A legegyszerűbben úgy ismerhetjük fel ezt a nyelvet, ha leveszzük a tévéről a hangot és megfigyeljük az emberek testbeszédét. Ezzel az egyszerű gyakorlattal azonnal megérthetjük a módszer lényegét. Sokszor mást mond egy ember, mint amit sugároz magából.  A különböző szimbólumok megjelenítése egyik eszköze az energia-programozásnak. Jó példája ezeknek a bújtatott reklámok elhelyezése egy filmben vagy tévéműsorban. Sokszor kívánunk meg egy ételt vagy italt, vagy ébred fel bennünk a vágy, hogy megszerezzünk valamit.

Ezeknek az eszközöknek a használatát mi is megtanulhatjuk.

Első lépésként meg kell határoznunk az elérni kívánt célt.

Nagyon fontos, hogy reális célokat tűzzünk ki – olyant, aminek az elérése valóban lehetséges. Amennyiben a végső cél jelenleg nem tűnik lehetségesnek, határozzuk meg a célhoz vezető út következő lépését.

(Például: az a célja valakinek, hogy miniszterelnök legyen. A jelenlegi helyzetében ez még csak a vágya, de első lépésként kitűzheti, hogy valamelyik politikai párthoz csatlakozzon, utána, hogy ott meghatározó pozícióba kerüljön, majd győzzön a pártja, bekeküljön a kabinetbe és a végén már lehet a célja a miniszterelnökség.)

Második lépésként az érzékelést kell elsajátítani. Nekünk kell tudni olvasni mások energianyelvét. Ismernünk kell a saját erősségeinket is. Ez határozza meg célunk élérésének módját.

A következő lépés lesz az információ átadása, vagyis maga az energia-programozás. Az elérni kívánt cél érdekében az úgynevezett morfogenetikus mezőbe kell kivetíteni a kívánságunkat és másokat is „rávenni”, hogy ugyanazt a célt akarják elérni.

Minden anyag energiából és energiamezőkből áll. Kvantumszinten minden energiából épül fel és pontosan ez az a szint, ahol a csodák megtörténnek. A morfikus mezőre való rácsatlakozás azt jelenti, hogy egy létező energiamezőre csatlakozol, amely egy új tudati tehnológia szintjére visz és megsokszorozza a saját erődet. Ebben a mezőben „terjed el” az elérni kívánt célod és így már mások is átveszik azt. Ebben a közegben minden lehetséges. Itt történnek a csodálatos gyógyulások, a vágyak beteljesülése és az emberi kapcsolatok is elrendeződnek.

A Spirit Flow® egy új önismereti- és életvezetési módszer. Ennek rendszerében elsajátíthatók ezek az ismeretek és tecnikák. Mindannyian mágusok lehetünk, a csodákat mi hozzuk létre saját életünkben.

Tégy te is csodát!