A szimbólumok ereje

Az emberiség egy közös nyelven beszél: a szimbólumok nyelvén. A legtöbb helyén a világnak ugyanazt jelentenek bizonyos ábrák. Hiába élünk a Föld legtávolabbi pontján egymástól, a rajz eszközeivel könnyen kommunikálhatunk olyanokkal is, akiknek nem értjük a nyelvét. Azonban vannak olyan szimbólumok, amiknek különleges jelentése miatt bizonyos kultúrákban vagy korszakokban kiemelkedő jelentősége van. Ezek az ábrák különös erővel bírnak, jellemezhetnek népeket, vallásokat, közösséghez tartozást. Ezeket szerethetjük vagy gyűlölhetjük, de mindenképpen érezzük, hogy különleges hatást váltanak ki belőlünk.

Miből ered néhány szimbólum különleges ereje? Mitől képes egy ábra elhitetni, hogy védelmez minket, szerencsét hoz nekünk vagy éppen veszélyt jelent számunkra?

Bizony az ilyen ábrák esetében nagyon ősi mintákról van szó, amelyek az emberiség közös, kollektív emlékezetében élnek.  Ezért ezek jól használhatók titkos, ezoterikus üzenetek továbbítására, de akár egy mozgalom törekvéseinek lényegi kifejezésére is. A szimbólum erővel tölt fel. Univerzális, misztikus törvény, hogy egy szimbólumba tömörüljön egy mozgalom, egy életszemlélet vagy egy vallás lényege. Ha igazán megértünk egy szimbólumot rájövünk, hogy mennyivel pontosabb üzenet az emberek felé, mint a beszéd vagy az írás.

Gondoljunk csak a legismertebb, vallási és egyéb értékrendet meghatározó ábrákra. Ha valaki keresztet visel a nyakában, az keresztény értékrendet képvisel. Salamon pecsétje, a hexagramm (hatágú csillag) egy felfelé és egy lefelé mutató háromszög egymásba illesztve. Jelenti a kozmikus egyensúlyt, a felsőbb világok és az alvilág találkozását, vagyis az embert. Hiába egy ősi mágikus szimbólum, amely azt a hermetikus tételt fejezi ki, hogy „amint fent, úgy lent”, mégis mindenki, mint Dávid csillagot ismeri és a zsidóság szimbólumaként tekint rá. A pentagramma (ötágú csillag), a kvintesszencia jele, minden dolog legtisztább lényege – az alkimisták célja, a mágia egyetemes szimbóluma. Szintén egy ezoterikus jelkép mégis, különösen csúcsával lefelé fordított alakban, a boszorkányok szimbólumaként ismert. A vörös csillagról pedig mindenkinek az elnyomó kommunista rendszerek jutnak eszébe.

Az okkult tanítók mindig szívesen fordultak a szimbólumok felé. Tudták, hogy egy új szimbólum megalkotásával azokhoz az emberekhez jutnak el üzeneteik, akik maguk is beavatottak és értik ezt a szimbolikus nyelvet. Az sem mellékes, hogy ha az ábra formája tetszik az embereknek szívesen viselik magukon. A szimbólum kifejti hatását akkor is, ha valaki nem tudja mit jelent. Ösztönösen megérzi a legtöbb ember, hogy számára milyen ábra a megfelelő. Ezt használják ki az ékszerkészítők is. Nem is gondolunk rá, hogy mennyire jellemző az emberre, hogy milyen formájú ékszereket visel. Az az izgalmas, hogy néha kerek, máskor szögletes formákra vágyunk. Ez tükrözi lelkiállapotunkat és azt is megmutatja, hogy éppen milyen mágikus erőre van szükségünk. Az sem mindegy, hogy milyen az általunk viselt szimbólum térelosztása. Szimmetrikus, vagy éppen asszimetrikus ábrát kedvelünk? Ha képzeletben felosztjuk a teret négy egyenlő részre úgy, hogy egy négyzetbe helyezzük az ábrát, amelyet felosztunk egy egyenlő szárú kereszttel, akkor kielemezhetjük, hogy mit fejezki, milyen világba repít el bennünket, mire jó számunkra.

Egy új szimbólum megalkotása nehéz feladat. Számomra az első pillanatban, amikor felötlött bennem, hogy szeretnék egy szimbólumot alkotni, amely kifejezi a Spirit Flow® rendszerének lényegét, a szemem előtt ez az ábra jelent meg:

sf-logo

A Spirit flow® –Lélekáramlás® szimbóluma a nullából kiinduló és kilenc rétegen keresztül folyamatosan táguló, egymásba fonódó lemniszkáták (végtelen jelek) sora, amely egy szív alakban teljesedik ki.

A nulla jelképezi a kiinduló pontját az életnek. Ebben a „semmiben” benne van a „minden” lehetősége is.  A végtelen jelek sora a végtelen lehetőségeket szimbolizálja. A lehetőségből azonban csak akkor lesz „valami”, ha elindulunk az úton. Az ábra középső része egy olyan létrát jelképez, amelyen egyre feljebb és feljebb kapaszkodhatunk. Ha elsajátítjuk a szükséges tudnivalókat, ha fokról fokra beavatást nyerünk és rendíthetetlenül haladunk fölfelé az úton, akkor a lehetőségeink a végtelenig tágulnak. Minden, ami keletkezik, él és működik hullámvonalban halad. Az ábra jelképezi a kozmikus ismétlődést, a szív működését, az élet ritmusát. Bármit elérhetsz, ha kitűzöd a célod! Ez a szimbólum önmagában segít az utadon azzal, hogy mindig emlékeztet a végtelen lehetőségeidre, de beprogramozható egyetlen cél elérésére is.

Dr. Kézdi Andrea