Az emberi kapcsolatok térképe

Mára már nyilvánvalóvá vált, hogy a világunk olyan gyors változásokon megy át, amit emberi léptékkel nagyon nehéz követni. Nagyszüleink ezotériája és eddig követett értékrendje már nem követendő példa számunkra.

Megjelentek a világban az új tudati technikák, olyan új, eddig nem ismert felfedezések, amelyek gyökeresen változtatták meg eddigi életszemléletünket. Megtanultuk, hogy nem hibáztathatjuk sem a Sorsot sem más embereket az életünk alakulásáért, sőt betegségeinkért is mi vagyunk a felelősek. Ebben a szép új világban még nehezen igazodunk el. Olyanok vagyunk, mint a kisgyerekek, akiknek meg kell tanulni járni, beszélni és alkalmazkodni a környezethez.

Néhány évtized alatt az emberi kapcsolatok is megváltoztak. A szülők tekintélyelvű nevelési módszereit felváltotta a szülő-gyerek barátság. A gyerekeknek jogai lettek. Tilos a testi fenyítés nemcsak az iskolában, de a családban is. A családon belüli erőszak mindennapi téma, ma már a törvény is bünteti.

A szexuális forradalom, amelyhez szintén a tudomány, a fogamzásgátlás feltalálása vezetett el, alapjaiban változtatta meg az emberi kapcsolatokat. A társadalom nemcsak elfogadja ma a válást, hanem szinte divatossá is teszi.

Harminc éve még enyhítő körülménynek számított a bíróságok előtt, ha valaki elvált szülők gyereke volt. Ma a házasságok nagy részét bontják fel és a gimnáziumok osztályaiban több az elvált szülők gyereke, mint a házasságban élőké. Új fogalomként jelent meg a „mozaik család”, ahol a házastársak előző házasságából élő és az új házasságból született gyerekek élnek együtt. Ez az együttélés számos új problémát vet fel. Megismerkedtünk a szingli fogalmával és eszünkbe sem jutnak az olyan kifejezések, mint vénlány vagy agglegény.

A munkahelyen is megváltoztak a viszonyok, már az is szexuális zaklatásnak számít, ha a főnök kedvesen megpaskolja a beosztottat.

Nagyon szerencsés változás, hogy végre foglalkozunk az elmúlás, a halál gondolatával. Ez néhány éve szinte tabutéma volt.

Hogyan lehet feldolgozni az emberi kapcsolatok változását? Megtanulható?

A Spirit Flow®, magyarul Lélekáramlás® egy teljesen új önismereti és életvezetési módszer, amely az emberi kapcsolatok feltérképezésében segít.

A módszer lényege, hogy megértsük hogyan kapcsolódnak egymáshoz az emberek és hogyan hatunk egymásra. Nemcsak az igaz, hogy minden mindennel összefügg, hanem az is, hogy mindenki minden emberrel kapcsolatban van.

Hogyan hatunk egymásra? Tudjuk irányítani ezeket a hatásokat?

A XX. század embere az ego megteremtésén fáradozott. Mindenki saját egyéniségét akarta kibontakoztatni. A XXI. század új embertípust hoz létre: a közösségi embert. Azt az érzést fogjuk megtapasztalni, hogy egy nagy egész része vagyunk. Az emberi élet célja a flow állapot elérése, azaz, ahogy a flow elmélet megalkotója, az amerikai professzor Csíkszentmihályi Mihály mondja: „az életünk legszebb pillanatai, amikor azt érezzük, hogy nem ismeretlen erők taszigálnak ide-oda, hanem mi magunk irányítjuk cselekedeteinket”.

A flow elméleten alapuló új technikával megtanuljuk, hogy milyen erők irányítják az emberi kapcsolatokat, hogyan befolyásolnak minket mások és hogyan irányíthatjuk mi a kapcsolatainkat.

A Spirit Flow® önismereti és életvezetési módszerről először a LÉLEK FESZTIVÁL-on hallhatsz OKTÓBER 19-én.

dr. Kézdi Andrea

Tagged under: