Miért jó, ami rossz? A koronavírus numerológiája

Mindannyiunk életét nagyban befolyásolja a világban terjedő új típusú koronavírus, a Covid-19. Nem bírtam ellenállni a kísértésnek, hogy ne vizsgáljam meg a numerológus szemszögéből az eseményeket és kerestem annak is az okát, hogy Magyarországon mért lett a járványnak kevesebb áldozata, mint a tőlünk nyugatra lévő országokban. Természetesen tudom, hogy a tudósok sokféle magyarázattal szolgálnak erre a tényre, de engem érdekelt, hogy tükröződik-e a számok világában is válasz.

Előzetesen emlékeztetek arra, hogy már a 2020-as, éves előrejelzésemben is utaltam arra, hogy nehéz évünk lesz és mind a négy elemtől: a tűztől, víztől, levegőtől és földtől is számíthatunk komoly csapásokra.

2019 novemberében írtam, megtekinthető:

Nagy tűzek pusztítottak még januárban mindenfelé a Földön, elsősorban Ausztráliában és Braziliában. A levegő elemről azt állítottam, hogy „a levegő szennyezettsége egészen nagy méreteket fog ölteni, nem elsősorban a káros anyagok kibocsátása miatt, hanem a természeti erőknek köszönhetően, már januárban is. Az emberiség most készít elő egy lényeges átalakulást. Az emberek, a tömegek ösztönösen viselkednek, meggondolatlanul reagálnak eseményekre, több helyen várhatók zavargások. (…) Azonban most a gazdaság megrendül és már az emberek anyagi helyzete nem lesz tovább tartható. A természeti erők is hozzájárulnak majd a gazdasági válságok kialakulásához.”

Ekkor még nem jutott eszembe egy esetleges világjárvány. Ennél jobbat ki se találhatott volna a természet arra, hogy az eddigi mértéktelen fogyasztást, az ide-oda repkedést és ezzel együtt a környezetünk szennyezését, tönkretételét leállítsa. A járvány a társadalmak átalakulását is segíti, nem véletlenek a kitört zavargások.

C O V I D – 19

 3  7  6 1 4

      21

Nézzük meg mit üzen nekünk a vírus neve! 

A covid név számértéke 21, ami a Világ száma a tarot nagy arkánumában. Ez a szám jelképezi a célállomást, egy teljes útszakasz elérését. Nem véletlen, hogy sok országban ez a szám jelöli a nagykorúság elérését is. Analógiában fogalmazhatunk úgy, hogy az egész emberiség most lesz nagykorú és a szám utal a XXI. század beköszöntére is. Most változik a Világ és a vírus segíti a változásokat.

A 19-es szám a Nap kártyájának a száma. Az alkímiai arany szimbóluma is, ami az elért teljességet jelképezi. A numerológiában ezt a számot rendkívül kedvezőnek tartjuk. Ez a szám boldogságot, sikert, megbecsülést, tisztességet ígér és a tervek beteljesülését.

A Covid-19 számai tehát nagyon szerencsések és pozitívak. Ez a vírus tehát nagyon jó változásokat hoz a világba. Természetesen sok egyéni tragédiával jár az emberiségnek ez az átalakulás.  Ha összeadjuk a két számot, a 21 és a 19 összege 40. Ez a szám is fontos időhatárt jelöl.

A 2020-as évi előrejelzésemben is írtam erről a számról.

„A 4-es Univerzális évet a fizikai és materiális tényezők uralják. A stabilitás lenne létfontosságú ebben az időszakban, hiszen itt az ideje feldolgozni és beépíteni az előző évek hozadékát. Csakhogy a 4-es minőség most háttérbe szorul, különös hangulat uralkodik el a világban: a változtatás szükségessége és az a vágyakozás, hogy egész életünk megváltozzon. A 20 – 20 az egyensúlyra törekvést is jelenti, a tömegek megmozdulását, hogy kiegyenlítsék az emberek közötti különbséget, elsősorban – még ebben az évben – gazdasági vonatkozásban. A kétszer 20, az 40 és tudjuk, hogy ez a szám a várakozáshoz kapcsolódik, egyfajta időjelző szám is. Negyven évig bolyongott Mózes népével a pusztában, aki negyven napig várt a Sínai-hegyen a tízparancsolatra, 40 napig várakozik a halál után a lélek a bardóban, az özönvíz negyven napon és éjszakán tartó esőzés eredménye volt. Jézus negyven napig böjtölt a pusztaságban, negyven órán át feküdt holtan a sírjában és negyven nap telt el feltámadása és mennybemenetele között. Asztrológiailag a 40 a Hold 28 állomásának és a 12 állatövi jegynek az összege. Folytathatnám a sort, de talán ennyi is elég arra, hogy meggyőzzek mindenki arról, hogy milyen jelentőségteljes időszak vár ránk.”

A Covid-19 elnevezés számértéke a 40, összhangban van a jelenlegi időszak 4-es Univerzális évével. Most kellett bekövetkeznie ennek a járványnak ahhoz, hogy megteremtse a krízist. Nem csak betegséget hozott a világba, hanem megbénította a gazdaságot is, de felszínre hozta az egyenlőtlenségeket is.

Nézzük meg, hogy mit takar a vírus név, illetve a koronavírus számmisztikája!

Maga a vírus szó számértéke 18-as, ami a tarotban a Hold száma, amely általánosságban a „nehéz út” jelképe. Ha összeadom a számjegyeit, 9-et kapok, ami a Remete száma. Ez jelképezi a vírus esetében a világtól való elvonulást, a mi esetünkben utal az elzárásra, vagyis a karanténra.

A koronavírus nevet csak magyarul írjuk „k” kezdőbetűvel, a világ más részein a „coronavirus” elnevezés használatos. Ennek számértéke 43, összeadva a számjegyeket: 7. Ez a szám szent számnak számít, mivel az isteni hármasból és a földi négyesből áll. Szimbolikája az égről olvasható le, ahol a hét klasszikus planéta testesíti meg a teljességet. Ebből a kombinációból adódik a földön a természetes időhatár. ( 3 + 4 = 7 = egy hét, 3 x 4 = 12 hónap az év stb.) A hetes számú Nagy Arkánum a tarotban a Diadalszekér. Ez a lap az „új úton való elindulás” szimbóluma is.Azonban a Diadalszekér egy harci szekér, amely képes arra, hogy letarolja a világot. Ezt teszi velünk most a vírus.

Más a helyzet azonban Magyarországon, mert a „koronavírus” elnevezés száma 42. Ez a szám azonban az ÉRDEK száma. Sokkal fontosabb lesz a járvány kezelésében a gazdasági helyzet, a hatalom és pénz érdekei, mint az emberek egészsége. A 42 egy számjegyre egyszerűsítve: 6. Ez a szám a segítők száma is. Azonban a segítő a szerepét túljátszhatja, megkérdőjelezhető a motiváció emberbaráti jellege. (Tipikus a hatos embereknél, hogy csak azért betegítik meg egy családtagjukat, hogy aztán ápolhassák, mert szeretik a segítő szerepet.)A hatos számú Nagy Arkánum a Szeretők lapja, de Válaszútnak is szoktuk nevezni. Ennek szimbolikája: „elhagyni a járt utat”.Magyarország tehát végig egy kicsit másképpen reagál a járványra, mint általában a világ.

dr. Kézdi Andrea

Tagged under:

, , ,